คลิปสุขภาพ

 • 1 ตุลาคม 2559
  โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น 2 เท่าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส...
 • 4 กันยายน 2559
  โดย โค้ชป้าชมพู่ และโค้ชป้าทับทิม ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย Thailand's Got Talent ปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 17 กรกฎาคม 2559
  โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น...
 • 19 มิถุนายน 2559
  โดยผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น...
 • 30 พฤษภาคม 2559
  โดยการนำของวิทยากรผู้ร่วมก่อตั้งทีม Banana Solution ที่กำลังดังในขณะนี้ทั้งกระแสออนไลน์และออฟไลน์ อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ...
 • 16 เมษายน 2559
  "ต้อนรับสงกรานต์ มาสร้างความสุขปีใหม่ไทยการสร้างความสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยท่าบริหารพลังธาตุทั้ง 5” โดย อาจารย์โสภา ธมชาติพงศ์ และทีมงาน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ...
 • 4 เมษายน 2559
  โดย อาจารย์ ธณิช สุนทรธนกิจ (กล้วยเอก) อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิพัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559
  โดย แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทยนักเขียนประจำนิตยสารหมอชาวบ้านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กศาสตร์แพทย์แผนจีน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ...
 • 4 มกราคม 2559
  ทำความสุขอย่างไรให้มีสุขภาพดีตลอดปี วิทยากรโดย รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน...
 • 4 มกราคม 2559
  รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ...