• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จัดยาไปเที่ยว

 

เมื่อต้องเดินทางไกล นอกจากการเตรียมทั้งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วยังมีสัมภาระอีกชุดที่จำเป็นจะต้องพกพาไปด้วยนั้นก็คือ ชุดยาสำหรับเดินทาง เนื่องจากในระหว่างการเดินทางอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้ การมียาติดตัวไปด้วยนั้นจึงเป็นการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น