• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

"ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กำหนดการ 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ [email protected]"