• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต

โดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
ตอนที่ 1
 

ตอนที่ 2
 

ตอนที่ 3
 

ตอนที่ 4