• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุขภาพกับวิถีธรรมชาติ : ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

โดย แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
สมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
นักเขียนประจำนิตยสารหมอชาวบ้าน
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กศาสตร์แพทย์แผนจีน
 
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.