• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปรับชีวิต พิชิตกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนเป็นภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นกรดไหลย้อนกลับขึ้นมายังบริเวณหลอดอาหารหรือลำคอที่บอบบาง ทำให้เราเกิดอาการแสบลิ้นปี่ พบได้ทุกเพศทุกวัย จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกรดไหลย้อน พบข้อแนะนำ 5 ข้อปรับชีวิต พิชิตกรดไหลย้อน