• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พลังสร้างสุข ปีใหม่

มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "พลังสร้างสุข ปีใหม่ : ทำอย่างไรด้วยเคล็ดลับง่ายๆ" โดย ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://www.doctor.or.th/sites/default/files/HappyHormone.pdf