• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไขมันในเลือด และ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ไขมันในเลือด และ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ทุกคนเคยเคยได้ยิน ชื่อ คอเลสเตอรอล แต่ไขมันในเลือดไม่ได้มีแค่คอเลสเตอรอลนะ มาทำความรู้จักไขมันในเลือดชนิดต่างๆ กันเถอะ  รวมทั้งกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อที่จะเข้าใจถึงสาเหตุและสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้
- คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือ อะไร
- ไลโพโปรตีน (Lipoprotein) คือ อะไร
- LDL และ HDL คือ อะไร
- การเกิดหลอดเลือดอุดตัน
- กินไขมันได้ไหม - ประโยชน์ของไขมัน