• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ แค่เลือกใช้น้ำมันอย่างเหมาะสม

ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ แค่เลือกใช้น้ำมันอย่างเหมาะสม
ไขมันมีหลายชนิด มาดูกันว่าแต่ละชนิดควรจะนำไปปรุงประกอบอย่างไร จึงจะเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ไขมันอิ่มตัว
- ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
- ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 
- ไขมันทรานส์
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ระดับ LDL และ HDL