กลืนอาหารชิ้นใหญ่หรือสิ่งของ_หรือสำสักสิ่งแปลกปลอม_(แล้วติดคอหรือหายใจไม่ออก)