บัวมังคลอุบล บัวฝรั่งสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับโลก