หมอชาวบ้านครบ 33 ปี (โครงการผ้าป่าหนังสือ, โครงการสภากาชาด)‏