มูลนิธิอีดีเอฟ-ศูนย์ชีวิตใหม่ และหมอชาวบ้านคว้า NGO ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย