มูลนิธิอีดีเอฟ – ศูนย์ชีวิตใหม่ – หมอชาวบ้าน คว้ารางวัล NGO ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย