อภัยภูเบศร จัดการประกวดภาพถ่าย ในโครงการ “แสงเรืองรองของความภักดี หนึ่งราตรีที่อภัยภูเบศร”