ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม "ทำบุญด้วยหนังสือ สร้างกุศลด้วยปัญญา"