ขอเชิญอบรมหัวข้อ "เคล็ดลับ จำเก่ง จำแม่น สมอง และสุขภาวะ"