ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ : ต้อนรับปีใหม่ที่สดใส 2559"