ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "จำแม่น จำนาน ไม่ลืม และมีความสุขด้วยเทคนิคการฝึกสมองแนวใหม่"