ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สุขภาพกับวิถีธรรมชาติ : ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน"