ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ต้อนรับสงกรานต์ มาสร้างความสุขปีใหม่ไทย การสร้างความสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยท่าบริหารพลังธาตุทั้ง ๕”