ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ต้อนรับวิสาขบูชา ไขรหัส 3 ส. "ชีวิตสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ด้วย 3 ส. ที่เชื่อมโยง เป็นฐานชีวิตของคนเรา"