ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “แค่กล้าคิด... เพื่อชีวิตที่ใช่”