กระตุ้นการขับปัสสาวะ บรรเทาอาการโรคนิ่วในไตรู้ไหม? ยาอะไรเอ่ย?