ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ตอนจบ (The Fact in Medicine)