สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ 10 ประการเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่( Ten things you need to know about pandemic influenza*)