จำเป็นต้อง CT-scan สมองก่อนการเจาะดูดน้ำหล่อสมองและไขสันหลังหรือไม่