ดื่มน้ำมังคุดหวังรักษาโรค... อันตรายโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานและใช้ยาต้านมะเร็ง