หมอชาวบ้าน | e-newsletters ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553