โยคะธรรมะหรรษา ครั้งที่ 7 จัดโดยสถาบันโยคะวิชาการ‏