โรคผิวหนังกับการแพทย์ทางเลือก ตอนที่ ๕ งานวิจัยสมุนไพรไทยกับโรคผิวหนัง