น้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร