เดินทำงานทั้งวันขณะท้องถือเป็นการออกกำลังกายหรือไม่