ขอเชิญอบรมหัวข้อ "ทำอย่างไรพ่อแม่อารมณ์ดี เข้าใจเด็กยุคใหม่ (Gen Y&Z) ไม่ว้าวุ่น ครอบครัวเป็นสุข"