อาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง และมีผลต่อการลดความดันเลือด