• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง และมีผลต่อการลดความดันเลือด

อาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง และมีผลต่อการลดความดันเลือด

อาหารที่ใช้ลดน้ำหนัก ลดโซเดียม แอลกอฮอล์ ไขมัน และโคเลสเตอรอล จะช่วยลดความดันเลือดในบางคนได้ แม้จะไม่เหมือนยาเสียเลยทีเดียวก็ตาม

จากการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า อาหารที่กินเพื่อลดความดันเลือดสูงจะช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจเช่นเดียวกับการรักษาด้วยยา

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2530 ซึ่งนักวิจัยแห่งคณะแพทยศาสตร์นอร์ท-เวสเทิร์น ในเมืองชิคาโก พบว่า อาหารที่ใช้ลดน้ำหนัก ลดโซเดียม แอลกอฮอล์ ไขมัน และโคเลสเตอรอล จะช่วยลดความดันเลือดในบางคนได้ แม้จะไม่เหมือนยาเสียเลยทีเดียวก็ตาม จากการศึกษาที่ใช้เวลานานถึง 4 ปีกับผู้ที่มีน้ำหนักเกินและมีความดันเลือดสูง 189 รายที่เปลี่ยนจากการใช้ยารักษามาเป็นการกินอาหารแทน พบว่า ลดความดันเลือดโดยเฉลี่ย 133/84 ในขณะที่ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาลดความดันเลือดโดยเฉลี่ย 122/83

แต่เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ต้องการค้นหาว่า ถ้าค่าความดันเลือดของผู้กินอาหารและกินยาลดไม่เท่ากันแล้ว สุขภาพของหัวใจจะแตกต่างกันหรือไม่ ดังนั้น จึงได้ทำการวิจัยโดยการตรวจเช็กหัวใจโดยละเอียดด้วยเครื่องตรวจหัวใจชนิดต่างๆ ซึ่งผลที่ออกมาพบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ใช้ยารักษากับผู้ใช้อาหารรักษา

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยความดันเลือดสูงอยู่ ก่อนเปลี่ยนแปลงการกินอาหารหรือยา ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณก่อน

(จาก Hypertension triump : Health Front, Prevention 1989;8:14)

ข้อมูลสื่อ

128-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 128
ธันวาคม 2532