อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 392 ธันวาคม 2554
  ท่ามกลางมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ที่สร้างความโกลาหล ความเดือดร้อน ความทุกข์กังวล ภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เราจำเป็นต้องรักษาชีวิตและสุขภาพด้วยสติ (รู้ทัน) ปัญญา (รู้รอบ)ในที่นี้ ขอนำเสนอแนวทางปฏิบัติ “หลัก ๔ อ.” ได้แก่ อาหาร ออกกำลัง อารมณ์ และอันตราย ที่เหมาะกับสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาใจ (อารมณ์) ให้แจ่มใส มีพลัง ก็จะสามารถมีสติปัญญากำกับอีก ๓ อ. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 392 ธันวาคม 2554
  “หนีร้อนมาพึ่งเย็น” เป็นคำกล่าวที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการมาพักอาศัยในศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแห่งนี้ เพราะนอกจากจะเย็นกายแล้วก็ยังสุขใจอีกด้วย อาหารการกินก็พร้อมเสร็จสรรพ ครั้นเจ็บป่วยก็มีหมอคอยดูแล คอยรักษาอยู่ไม่ห่าง...ทว่าน้ำท่วมครั้งนี้เหมือนเป็นบทพิสูจน์จากฟ้า ที่ประทานความทุกข์ยากลงมาให้ได้รู้ว่ายังมีคนดีที่สามารถพึ่งพิงได้ คราบน้ำตาของผู้ประสบภัย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 391 พฤศจิกายน 2554
  ประสบการณ์การดูแลคนไข้จิตเวช โดยทีมผู้ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในภาคอีสาน ที่สะท้อนความคิดที่มีคุณค่าทั้งของผู้ให้การรักษาและของคนไข้สิทธิที่หายไปคนไข้จิตเวชหญิงวัยกลางคน หายออกจากบ้าน ญาติต้องออกตามหาและมาพบเธอที่เมรุเผาศพ ญาติพาเธอมารักษาที่โรงพยาบาล และเล่าให้พยาบาลผู้รักษาฟังว่า เธอชอบหนีออกจากบ้านเป็นประจำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ฝึกจิตเหมือนเล่นฮูลาฮูปฝึกฝน ปัญญาก่อฉันทะ วิริยะพาฝึกฝน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มกราคม 2554
  สุข-ทุกข์ อยู่ที่มุมมอง“เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต”“Change your thinking, change your life”นั่นคือคำขวัญบนปกหนังสือชื่อ “Mind power” ซึ่งเขียนโดย James Borg นักจิตวิทยาชาวอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้ตอกย้ำความสำคัญของความคิดของคนเราว่าเป็นตัวกำหนดการรับรู้และการแปลความในสิ่งที่รับรู้ต่างๆ แล้วทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และการกระทำ (ทั้งทางใจและกาย) ตามมา เมื่อเกิดซ้ำๆ ก็กลายเป็นนิสัยสันดาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  ช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เมื่อปลายเดือนที่ผ่านนี้ ผมได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบ เอื้อให้ผมเขียนกาพย์ได้เรื่องหนึ่ง ชื่อว่า "สมองคนฝึกฝนได้" ซึ่งได้นำมาลงไว้ท้ายข้อเขียนนี้ในระยะนี้ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มที่ว่าด้วยการทำงานของสมองมนุษย์* ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  พุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มีความสำคัญต่อวัฒนธรรม ความเชื่อ ความหวัง และเป็นที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความทุกข์ เผชิญภาวะวิกฤติ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหลายโรงพยาบาลผสมผสานวิถีพุทธศาสนาเข้ากับการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อเยียวยาคนเจ็บไข้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมห้องพระ การจัดตั้งพระพุทธรูป ห้องพระ ให้คนไข้และญาติกราบไหว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  ต้นทุนชีวิต มาจากคำว่า Development Assets หมายถึง ต้นทุนขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาให้คนคนหนึ่งสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งต้นทุนชีวิตเป็นปัจจัยสร้าง หรือเป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทำไมต้องสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน เพราะ...๑. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  หลายปีที่ผ่านมานี้ภาวะรอบด้านทำให้คนไทยเครียดกันมาก ความเครียดส่งผลเสียต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น ทำให้ลืมง่าย ไม่มีสมาธิในการทำงาน หงุดหงิด โมโหง่าย ติดยาเสพติด ปวดท้อง ปวดหัว ปวดหลัง นอนไม่หลับ ความเครียดยังทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร หืด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษและโรคจิตโรคประสาท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  ความพอดีในแง่มุมของแพทย์กับผู้ป่วย เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างความไว้เนื้อเชื่อใจกับความหวาดระแวง ทั้ง ๒ เรื่องถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดี เรียกว่า เชื่อได้แต่ก็อย่าชะล่าใจ และ ระวังไว้ก็ดีแต่อย่าให้ถึงขั้นหวาดระแวงในการตรวจรักษา ถือเป็นบริการที่ผู้ป่วยมาขอให้แพทย์ใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสุขภาพ บางครั้งปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายๆ แก้ไขด้วยตัวเองได้ แต่ผู้ป่วยกังวลก็มาพึ่งแพทย์ ...