เกาต์

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 177 มกราคม 2537
    อาหารกับโรคเกาต์โรคภัยไข้เจ็บหลายโรคมักมีสาเหตุมาจากการกินเสียเป็นส่วนใหญ่ โรคเกาต์ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ลักษณะอากรของโรคนี้มิใช่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หากเป็นแบบสะสมเรื้อรัง ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 42 ตุลาคม 2525
    โรคเก๊าท์โรคปวดข้อที่ห้ามกินเครื่องในสัตว์โรคเก๊าท์ – ชื่อนี้ฟังดูอาจแปลกหูสำหรับผู้อ่านบางท่าน คำว่า “เก๊าท์” เขาเรียกทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Gout หาใช่ เรียกทับศัพท์จากภาษาจีนแต้จิ๋ว ซึ่งแปลว่า “ลิง” ไม่แต่ความจริง คนที่มีอาการของโรคเก๊าท์ บางครั้งจะเจ็บปวดตามข้อจนอยู่ไม่สุข คล้ายลิงได้เหมือนกันทีเดียวแหละครับโรคนี้ พบมากในผู้ชายอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ...