กลุ่มอาการเมตาโบลิค

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 199 พฤศจิกายน 2538
    ธาลัสซีเมียข้อน่ารู้1. ไขกระดูก ซึ่งอยู่ภายในโพรงกระดูกทุกส่วนของร่างกาย มีหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด แล้วป้อนเข้ากระแสเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายให้เกิดการเผาผลาญอาหารจนเกิดพลังงานให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และขนถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญดังกล่าว ไปซับออกที่ปอดเม็ดเลือดขาว ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 29 กันยายน 2524
    ใครๆ ก็ชอบว่านายของผมเป็นตานขโมย เพราะพุงโรก้นปอด ผอมเกร็ง หัวโต แถมยังซีดอีกด้วย ยายปุกน้องสาวแค่อายุ 10 ปี ยังตัวโตกว่าพี่ชายอายุ 14 ปีเสียอีก นายของผมมีพี่น้องถึง 10 คนพี่สาวคนโตตายตั้งแต่คลอดใหม่ๆ ส่วนพี่ชายคนที่สองมีหน้าตาเหมือนนายผมเปี๊ยบ ก็เพิ่งตายไปเมื่อตอนอายุสัก 10 ปีเห็นจะได้พี่น้องคนอื่นๆ ดูมีสุขภาพดี ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
    โรคดีซ่าน ตาเหลือง “ดีซ่าน” เป็นคำพื้นบ้านที่ใช้เรียกโรคที่ผู้ป่วยมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง บางคนเข้าใจว่าดีซ่านเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างเดียว แต่ที่จริงไม่ใช่เพราะอาการตาเหลืองตัวเหลืองนี้เป็นเพียงอาการของโรคมากมายหลายโรค ถ้าจะเปรียบกับโรค “ปวดหัว” ก็ได้ กล่าวคือ “ปวดหัว” ก็เป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งของโรคร้อยแปดชนิด นั้นเวลาที่หมอบอกคนไข้ว่าเป็น “ดีซ่าน” ...