มูลนิธิหมอชาวบ้าน (Folk Doctor Foundation)

36/6 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 10 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2618-4710, 0-2278-1616 โทรสาร: 0-2271-1806 อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: มูลนิธิหมอชาวบ้าน | สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน | สร้างสื่อ | สถาบันโยคะวิชาการ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อหมอชาวบ้าน

หากท่านต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพ หรือการใช้ยา โปรดคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อส่งคำถามค่ะ
ส่งคำถามปัญหาสุขภาพของคุณ

ติดต่อหมอชาวบ้านเรื่องทั่วไป

ตัวอักษรยืนยันตัวตน (CAPTCHA)
กรุณากรอกตัวอักษรเพื่อยืนยันตัวตน