ติดต่อหมอชาวบ้าน

มูลนิธิหมอชาวบ้าน (Folk Doctor Foundation)

36/6 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2618-4710, 0-2278-1616 โทรสาร: 0-2271-1806 อีเมล: folkdoctorfoundation@gmail.com

เว็บไซต์: มูลนิธิหมอชาวบ้าน | สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน | สร้างสื่อ | สถาบันโยคะวิชาการ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

คุณไม่สามารถส่งอีเมลเกิน 3 ข้อความภายใน 1 ชั่วโมง กรุณาส่งใหม่อีกครั้ง