โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหนองในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่พบมากที่สุด ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด จากรายงานของกองกามโรค(ในอดีต) พบว่า ปี2525 อัตราป่วยโรคหนองในสูงสุดถึงประมาณร้อยละ 60 หลังจากนั้นอัตราป่วยโรคหนองในลดลงอย่างรวดเร็ว จากอัตราป่วย 436 รายต่อแสนประชากร ในปี 2530 ลดลงเหลือ 8.4 รายต่อประชากรแสนราย ในปี 2546 แต่ในปี 2547 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  สารบัญเนื้อหา * ชื่อภาษาไทย * ชื่อภาษาอังกฤษ * สาเหตุ * อาการ * การแยกโรค * การวินิจฉัย * การดูแลตนเอง * การรักษา * ภาวะแทรกซ้อน * การดำเนินโรค * การป้องกัน * ความชุก วันที่ 1 ธันวาคมเป็น "วันเอดส์โลก" ฉบับนี้จึงขอว่าด้วยโรคเอดส์เอดส์ เป็นโรคอุบัติใหม่ มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2524 และมีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2527 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  ปีกมดลูกอักเสบ เป็นอาการที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ในบรรดาสตรีที่มีอาการปวดท้องน้อย มักเข้าใจว่าเป็นอาการอักเสบ อาการปวดท้องน้อยเป็นอาการที่พบบ่อยในสตรี ต้องแยกโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ เช่น อวัยวะระบบทางเดินอาหาร อาจเป็นลำไส้อักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ อวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะ (เช่นการเป็นโรคของกระเพาะปัสสาวะหรือมีการอักเสบของท่อไต) ปวดกล้ามเนื้อหน้าท้อง เส้นเอ็น ผิวหนัง นอกจากนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 354 ตุลาคม 2551
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนโลก เปิดตัวโครงการรณรงค์ "เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้" โดยหวังให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้รับการรักษาเข้าสู่ระบบการรักษานายแพทย์อนุพงศ์ ชิตวรากร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะมีสาเหตุเบื้องต้นจากเพศสัมพันธ์ปากมดลูกคือบริเวณอวัยวะที่อยู่ถัดจากช่องคลอดเข้าไปด้านใน ก่อนที่จะเข้าสู่โพรงมดลูกบริเวณปากมดลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก เนื้องอก เนื้อร้าย (มะเร็ง)เนื้อเยื่อปกติของคนเราจะเติบโตโดยมีการควบคุม ของร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  ภก.วิรัตน์ ทองรอดยารักษา โรคเอดส์คำถาม ปัจจุบัน ยารักษาโรคเอดส์ ให้หายได้ไหม?โรคเอดส์เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ ไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งมีชื่อเต็มๆ ว่า human immuno- deficiency virus หรือแปลความหมายเป็นไทยว่า ไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์บกพร่องผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะไวรัสเอชไอวีจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือด ขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ (T-lymphocyte) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ห่วงใยและใส่ใจผู้ติดเชื้อเอดส์เอดส์เป็นโรคที่เมื่อได้ยินแล้ว ผู้คนจะหวาดกลัว และแยกตัวเองออกจากผู้ติดเชื้อ โดยเกรงว่าจะทำให้ตัวเองติดเชื้อไปด้วย ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่าเชื้อเอดส์ไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันง่าย โดยเพียงการใกล้ชิด สัมผัสเนื้อตัว หายใจรดกัน หรือกินอาหารร่วมกัน แต่เอดส์ติดต่อจากเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน แต่พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ ผู้คนบางกลุ่มยังคงประพฤติปฏิบัติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 334 กุมภาพันธ์ 2550
  มารู้จักโรคติดต่อของเพศสัมพันธ์ความหมายของโรคติดต่อของเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ กลุ่มโรคต่างๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง โดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ เป็นต้น อาจแบ่งตามลักษณะอาการได้ดังนี้oแผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศoฝี ได้แก่ กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  กว่าจะมาเป็นวัคซีนรักษาโรคร้ายให้ทุกคนได้อย่างที่เห็น ต้องผ่านการทดลองละเอียดทั้งในห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลอง และสุดท้ายในมนุษย์ วัคซีนเอดส์ก็เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการทดลองในมนุษย์(ระยะที่ ๓) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าว "ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๔๙ โครงการเอดส์ทดลองระยะที่ ๓" โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ เพิ่งจะมีการค้นพบมา ๒๐ กว่าปี และทั่วโลกต่างหวาดกลัว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ ภูมิคุ้มกันบกพร่องก่อนอื่นคงต้องพูดถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๒ Carlos Ribeiro Justiniano Chagas แพทย์ชาวบราซิล ค้นพบเชื้อที่ตอนนั้นคิดว่าเป็นโปรโตซัวชื่อ Pneumocystis carinii ซึ่งก่อโรคปอดบวม(Pneumonia) ในหนูและคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immunodeficiency) โรคปอดบวมนี้เรียกว่า ...