อัมพฤกษ์ อัมพาต

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 379 พฤศจิกายน 2553
  โรคอัมพาตใบหน้า (面瘫)ทัศนะแพทย์แผนจีน (๒)ได้กล่าวถึงสาเหตุ การรักษา การดำเนินโรค และความชุกของการเกิดโรคอัมพาตใบหน้าทัศนะแผนปัจจุบันไปแล้ว ฉบับนี้ว่าด้วยทัศนะแพทย์แผนจีนโรคอัมพาตใบหน้าทัศนะแพทย์แผนจีนแพทย์จีนเรียกอาการปาก ตา บิดเบี้ยว (口眼歪斜症) หรืออัมพาตใบหน้า (面瘫)สาเหตุของการเกิดโรค๑. ส่วนใหญ่เกิดจากบริเวณใบหน้ากระทบกับลมและความเย็น (风寒) เป็นการกระทบของลมต่อเส้นลมปราณจิงลั่ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์ดารานักแสดงที่เป็นอัมพาตบริเวณใบหน้า มีอาการปิดตาไม่สนิทและปากเบี้ยว เวลากินอาหารแล้วมีน้ำลายไหลออกทางมุมปากข้างเดียวกับตาที่ปิดไม่สนิทโรคนี้รู้จักกันมากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว โดย นายแพทย์ชาร์ล เบลล์ (Charles Bell) นักกายวิภาคศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รวบรวมผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๓๖๔ จึงให้เกียรติเรียก อัมพาตใบหน้าประเภทนี้ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพโรคลมอัมพาตโรคลมอัมพาตหมายถึง อาการแขนขาซีกหนึ่งอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตขึ้นฉับพลัน มักมีสาเหตุได้หลากหลาย ควรรีบพาผู้ป่วยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ก็อาจจะช่วยให้หายเป็นปกติหรือลดความรุนแรงลงได้ชื่อภาษาไทยโรคลมอัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมปัจจุบัน อัมพาตครึ่งซีกชื่อภาษาอังกฤษStroke, ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 กันยายน 2550
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรคร้ายสะสมจากการบริโภค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตกชายไทยคู่ (คู่หมายความว่ามีภรรยาอยู่) อายุ ๕๐ ปี ถูกภรรยาพามาห้องฉุกเฉินโดยนอนมาในเตียงเข็น เพราะเดินไม่ได้ เนื่องจากแขนขาซีกหนึ่งอ่อนแรงภรรยาผู้ป่วย : "คุณหมอคะ สามีอิชั้นตื่นเช้าขึ้นมา เวียนศีรษะ ลุกจากเตียงไม่ได้ ต้องช่วยกัน ๒ คนจึงทำให้ลุกได้ แต่ก็เดินไม่ได้ เพราะแขนขาซีกขวาไม่มีแรง และพูดตะกุกตะกัก นี่ต้องช่วยกันหิ้วปีกขึ้นรถ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  อัมพาต สาเหตุและการป้องกันถาม : ชูวิทย์/สิงห์บุรีเนื่องจากคุณพ่อของผมเป็นอัมพาตก่อนเสียชีวิต ทำให้ผมสงสัยว่า โรคอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของอัมพาต อาการเตือนของโรคอัมพาตมีอะไรบอกให้สังเกตได้รู้ก่อนตอบ : นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรีมีหลายโรคและหลายภาวะที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ ทั้งตีบและแตก (สามารถทำให้มีอาการอัมพาตได้) เราอาจเรียกรวมๆ ว่า ปัจจัยเสี่ยง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  อัมพฤกษ์ อัมพาต คือภาวะที่สมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ส่งผลให้การทำงานของสมองหยุดชะงัก ซึ่งผลที่ตามมาก็คือจะมีอาการอ่อน แรงด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๒ ด้าน พูดไม่ได้หรือพูดลำบาก กลืนอาหารลำบาก สำลักหรือกินอาหาร เองไม่ได้อาจมีอาการสับสนในการสื่อสารและอื่นๆสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดจากหลอดเลือด สมองตีบ การอุดตันของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองแตก สาเหตุอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ปัจจุบันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุได้หลากหลายประการประการหนึ่งก็คือ การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน หรือตกจากที่สูง ทำให้สมองหรือประสาทไขสันหลังถูกทำลายจนเกิดเป็นอัมพาต การป้องกันสามารถกระทำโดยการไม่ประมาทมีสติระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ โดยเฉพาะพฤติกรรม"ดื่มแล้วขับ" สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เกิดจากหลอดเลือดสมองเกิดการตีบตันหรือแตก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  อัมพฤกษ์ อัมพาต มหันตภัย ใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรประมาท เพราะอาจจะมาเยือนเมื่อไหร่ เวลาใด โดยไม่ทันระวังหรือป้องกัน หากรักษาไม่ทันหรือรักษาไม่ถูกต้องทันท่วงที อาจจะทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอาการที่เกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลอดเลือดในสมองตีบ ตันหรือแตก ส่งผลให้เนื้อสมอง ซึ่งทนต่อภาวะขาดเลือดได้น้อย เกิดพยาธิสภาพขึ้น ความรุนแรงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมอง และขนาดของพยาธิสภาพนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  ปกป้องครอบครัวจาก "ภัยอัมพาต"อัมพาตเป็นภาวะอ่อนแรงของร่างกายด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจาก "โรคหลอดเลือดสมอง" ที่เกิดความผิดปกติขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดเดาก่อนได้ ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตก ปัจจุบันพบว่าทั่วโลกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบมากที่สุดในโรคทางระบบประสาท ...