อาหารของผู้่ป่วยโรคเรื้อรัง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 380 ธันวาคม 2553
  “ระยะหลายเดือนมานี้ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยง่ายอยู่เรื่อย มีคนบอกว่าระวังเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่ก็โรคไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ทราบว่าดิฉันจะเป็นโรคพวกนี้หรือเปล่า?” หญิงสาววัยใกล้ ๔๐ ปีมาขอคำปรึกษาจากผม ผมกวาดตาดู ก็ไม่เห็นอาการคอโต คอพอก หรือตาโปน ซึ่งเป็นอาการของโรคไทรอยด์ คลำดูต่อมไทรอยด์ก็ไม่โต ชีพจรก็เป็นปกติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงมาตรการดำเนินงาน “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติกินอย่างไรไกลเบาหวานเบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัวข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติราวปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวาน ๒๔๖ ล้านคน และประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น ๓๘๐ ล้านคนปี พ.ศ.๒๕๖๓ผลการสำรวจประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่าประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ ๙ หรือประมาณ ๓ ล้าน คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย ๑.๖ ล้านคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ กลุ่มวิชาเภสัชโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความดันเลือดสูง กินอะไร คลายโรคโรคความดันเลือดสูง หรือโรคแรงดันเลือดสูง ภาษาอังกฤษเรียก Hypertension ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย หรือหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ แม้ความดันเลือดจะสูงมากๆ ก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ กลุ่มวิชาเภสัชโภชนศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กิน บำบัดเกาต์เกาต์ เป็นโรคข้อที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง เกิดจากมีความเข้มข้นของกรดยูริกสูงในร่างกาย ทำให้เกิดผลึกยูเรต (โมโนโซเดียมยูเรต) มีรูปร่าง เหมือนเข็มแหลมๆ สะสม ณ อวัยวะต่างๆ ได้แก่ ข้อ เอ็น ไต ก่อให้เกิดการอักเสบ และทำความเสียหายให้อวัยวะ ต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 333 มกราคม 2550
  ลดความดันเลือดสูง โดยไม่ใช้ยาถาม : สมชาย/ระยองผมอายุ 48 ปี มีความดันเลือดสูง คุณแม่ก็มีความดันเลือดสูงเหมือนกันกินยาลดความดันเลือดสูงมาประมาณ 3-4 ปี ครั้งแรกความดัน 200 กว่าๆ โดยไม่มีอาการใดๆ กินยามาตลอด ความดันลดลงมาได้แต่เริ่มมีอาการปวดหัว เหนื่อยง่าย ต่อมาหมอให้ยาแรงขึ้น อาการดีขึ้น ปีที่แล้วตรวจเลือดพบว่าไตรกลีเซอไรด์สูงต้องกินยาลดโคเลสเตอรอลอีกทั้งหมอเปลี่ยนยาลดความดันเลือดทุก 6 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  กินอย่างไร...ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน "...ปัญหาโรคกระดูกพรุนในทวีปเอเชียกำลังทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากประชาชนในภูมิภาคนี้มีอายุยืนยาวขึ้น ในอนาคตปัญหากระดูกสะโพกหักทั่วโลก จากผลของโรคกระดูกพรุน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ฉบับที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการรู้จักกินเพื่อชะลอความเสื่อมของไตให้ได้นานที่สุด แต่ถ้าเราได้พยายามดูแลรักษาร่างกายด้วยการควบคุมอาหารและการให้ยาอย่างถึงที่สุด แต่ก็ยังไม่ได้ผลจนกระทั่งไตหมดสภาพการทำงาน ไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้แล้ว การรักษาในขั้นต่อไปคือการล้างไต หรือการผ่าตัดเปลี่ยนไต ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  หน้าที่หลักของไตคือการกรองของเสียจากเลือดและขับถ่ายออกทางปัสสาวะ รวมทั้งรักษาดุลของน้ำ เกลือแร่และความเป็นกรดด่างของเลือด ปัจจุบันเรามักได้ยินคนรอบข้างพูดถึงโรคไตอยู่เสมอๆ ซึ่งขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านแต่ต้นเรื่องว่าโรคไตเรื้อรังที่กำลังพูดถึงในฉบับนี้ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคไตเรื้อรัง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  โรคตับแข็งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของตับโดยปกติเนื้อตับจะนุ่ม แต่ถ้ามีอาการอักเสบหรืออันตรายต่อตับเนื้อตับจะถูกทำลายกลายเป็นพังผืดลักษณะคล้ายแผล"ตับ ไต ไส้ พุง" อวัยวะภายในที่สำคัญๆ ของเราทั้งนั้น โดยเฉพาะตับมีความสำคัญต่อร่างกายและสุขภาพของเราอย่างมากหน้าที่ของตับเปรียบเสมือนโรงงานใหญ่ที่คอยจัดการกับสารอาหารต่างๆ เมื่อคนเรากินเข้าไป ...