การดูแลผู้สูงอายุ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต มักถูกมองข้าม เนื่องจากอาการจะเกิดขึ้นเงียบๆ ค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกอาการแสดงไม่เด่นชัด แต่เมื่อเป็นแล้วจะเป็นเรื้อรัง รักษาให้หายขาดไม่ได้ ต้องดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ลดเสี่ยงและรักษาควบคู่กันไปเพื่อควบคุมไม่ให้เป็นมากขึ้น และลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตตามมา ข้อมูลข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  ถาม : ณัช/กรุงเทพฯผมพาคุณแม่ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล ได้ยินเจ้าหน้าที่รถเข็นของโรงพยาบาลถามผู้ป่วยสูงอายุรายหนึ่งว่าจะใช้บริการรถเข็นหรือไม่ เพราะลูกหลาน ๒-๓ คนช่วยประคับประคองผู้สูงอายุอย่างทุลักทุเลการพยุงผู้สูงอายุ ลูกหลานจะต้องทำอย่างไร จึงจะปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุและลูกหลานตอบ : นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้ ๑. ระวังหกล้ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  เมษายนเป็นเดือนแห่งวันมหาสงกรานต์และการระลึกถึงผู้สูงอายุ ลูกหลานอยากเห็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีสุขภาพดีและมีความสุขผู้สูงอายุแล้วมีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวชสังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์ สุดแต่โปรแกรมอย่างไรไว้ก็เป็นไปตามนั้น สภาพอย่างเดียวกัน คนที่มองในแง่ดีก็เห็นความดีงาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  "ผู้สูงอายุ "ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้ให้คำนิยามว่า "ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป"ประเทศไทยใช้เกณฑ์เดียวกับขององค์การสหประชาชาติ แต่มีบางประเทศอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จาก พ.ศ.2548 (ร้อยละ 10.4) พ.ศ.2549 (ร้อยละ 10.5) พ.ศ.2550 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ถาม : นุสบา/กรุงเทพฯผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน วันๆ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ จะให้บริหารร่างกายแบบไหนดีเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายตอบ : อาจารย์สายสมร เดชคงปกติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน ยิ่งถ้านั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง และถ้าเดินน้อยด้วยจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดตึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 355 ธันวาคม 2551
  ต้นฉบับนี้เขียนขึ้นในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุเมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ไปบรรยายเรื่อง "ชีวิตเป็นสุขหลังวัย 60" ให้แก่บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุฟังผมได้ให้แนวทางปฏิบัติ 8 ประการเพื่อชีวิตเป็นสุข ดังนี้1. หมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยหลัก 4 อ. โดยยึดคำขวัญว่า- อ.อาหาร : กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย- อ.ออกกำลังกาย : ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 356 ธันวาคม 2551
  "...ช่างมันเถิด อะไรมันเกิด ก็ปล่อยมันไป..."Žเนื้อเพลงที่โดนใจให้คิดถึง "การรู้จักปล่อยวาง" ท่อนนี้ แว่วมาจากวงเต้นแอโรบิกของสาวๆกลุ่มหนึ่งที่ริมกว้านพะเยา ในเช้าวันหนึ่งของช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ผมมีโอกาสเดินทางไปบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพที่เมืองนั้นเยื้องไปอีกฟากถนนหนึ่งในบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผู้สูงอายุกับการใช้ยาคำถาม การใช้ยาในผู้สูงอายุ อย่างไรจึงจะได้ผลดีและปลอดภัย?สูงวัย...ร่างกายเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่วงวัยทอง (วัยกลางคน) และเดินทางเข้าสู่ระยะสูงวัย หรือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งโดยปกติก็จะหมายถึงวัยเกษียณ หรือตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชการมีสุขภาพจิตที่ดีคนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย แนวทางที่จะทำให้มีสุขภาพจิตดีมีหลายแนวทางดังต่อไปนี้๑.ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ มักจะมาจากครอบครัวแตกแยกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบุคคลในครอบ- ครัวจะต้องช่วยกันทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชผู้สูงอายุออกกำลังกาย อะไรบ้างสมรรถภาพของร่างกายไม่ว่าความแข็งแรงหรือความทนทาน ความว่องไว เป็นต้น จะมีสูงสุดเมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปี แล้วจะค่อยลดลงร้อยละ ๑ ทุกปี ดังนั้น เมื่ออายุ ๖๐ ปีแล้ว จะมีความแข็งแรงลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่ออายุ ๓๐ ปีโดยเฉลี่ย การออกกำลังกายจะสามารถชะลอการลดลงของความแข็งแรงได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น ผู้สูงอายุจำเป็นต้องออกกำลังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ...