การดูแลผู้สูงอายุ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 108 เมษายน 2531
  ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง เคารพนับถือของผู้ที่อ่อนวัยกว่า อันเป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามามาก ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยาย มีปู่ ย่า ตา ยายอาศัยรวมอยู่ด้วย มาเป็นครอบครัวเดี่ยว จะมีเฉพาะพ่อ แม่ และลูกเท่านั้น ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดประสบการณ์ชีวิต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 108 เมษายน 2531
  ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 107 มีนาคม 2531
  การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มด้วยการตัดภารกิจหรืออาการฟุ้งซ่านรำคาญใจออกจากจิตใจ เพราะการบริหารร่างกายขณะที่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่นั้น จะทำให้การบริหารร่างกายไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ทำด้วยความหลงลืม เหนื่อยง่าย ในที่สุดอาจเบื่อหน่ายและเลิกราไปในการบริหารร่างกายนั้น ควรบริหารร่างกายโดยเริ่มต้นอย่างช้าๆ และให้หยุดทำทันที ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการไม่สบายหรือผิดปกติ ให้กำลังใจกับตัวท่านเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 106 กุมภาพันธ์ 2531
  การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มด้วยการตัดภารกิจหรืออาการฟุ้งซ่านรำคาญใจออกจากจิตใจ เพราะการบริหารร่างกายขณะที่มีจิตใจฟุ้งซ่านอยู่นั้น จะทำให้การบริหารร่างกายไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ทำด้วยความหลงลืม เหนื่อยง่าย ในที่สุดอาจเบื่อหน่ายและเลิกราไปในการบริหารร่างกายนั้น ควรบริหารร่างกายโดยเริ่มต้นอย่างช้าๆ และให้หยุดทำทันที ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการไม่สบายหรือผิดปกติ ให้กำลังใจกับตัวท่านเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 105 มกราคม 2531
  ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการบริหารร่างกายของผู้สูงอายุสามารถบริหารได้ขณะที่ท่านนอนอยู่บนเตียง นั่งอยู่บนรถเข็น หรือใช้เครื่องช่วยเดิน ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการบริหารร่างกายของท่านการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีนั้น ควรเริ่มด้วยการตัดภารกิจหรืออาการฟุ้งซ่านรำคาญใจออกจากจิตใจของท่านเสียก่อน เพราะการบริหารร่างกายขณะที่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่นั้น จะทำให้การบริหารร่างกายไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 104 ธันวาคม 2530
  ท่านอาจจะพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่มีร่างกายอ่อนแอและสุขภาพกายและใจทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังการหยุดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ออกกำลังกายให้พอเหมาะนั่นเองยิ่งปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนี้นานๆ กล้ามเนื้อก็จะลีบเล็กลง มีอาการอ่อนเพลีย การเคลื่อนไหวเชื่องช้า ข้อต่างๆติดยึดและเจ็บปวด การทรงตัวเลวลง สภาวะทางจิตใจจะทรุดลง เกิดอาการเบื่ออาหาร เบื่อชีวิต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 103 พฤศจิกายน 2530
  ในฉบับที่แล้วเราได้พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายกันไปบ้างแล้ว คราวนี้จะว่ากันให้จบ และต่อด้วยการดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตการดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย6. อาหาร ผู้สูงอายุมักมีความเบื่ออาหาร อาหารตามปกติมักไม่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความอยากอาหารขึ้นมาแต่อย่างใด ดังนั้นการเตรียมอาหารควรทราบว่าผู้สูงอายุชอบและไม่ชอบอะไร เพื่อจะจัดอาหารได้ถูกใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจดังได้กล่าวไว้ในฉบับที่แล้ว ฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก และท้าทายผู้ที่เป็นคนคอยดูแลผู้สูงอายุว่า ทำอย่างไรผู้สูงอายุจึงจะมีความพอใจร่วมมือ สร้างเสริมความมีสุขภาพกายและใจที่ดีได้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย1. การรักษาความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีความต้านทานของโรคน้อยกว่าคนหนุ่มสาว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 101 กันยายน 2530
  สังคมไทยเป็นสังคมใหญ่ และมีความผูกพันกันมากในครอบครัว ลักษณะครอบครัวของคนไทยจึงมักจะเป็นครอบครัวใหญ่ มีการแสดงความเคารพยกย่องผู้อาวุโสและถือเป็นมงคลอันดีที่จะได้เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณเมื่อยามท่านแก่เฒ่าหรือเจ็บป่วย ซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติอันแท้จริงของทุกคน และเป็นหน้าที่ของลูกๆหลานๆจะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดในผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 99 กรกฎาคม 2530
  คนแก่ที่มีกระดูกสะโพกหัก ร้อยละ 12-20จะตาย ร้อยละ 15-25 จะต้องนอนเฉยๆนานเป็นปี และร้อยละ 25-35 จะกลายเป็นคนพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนแก่หกล้มแล้วกระดูกหักง่าย เพราะกระดูกจะผุและบางกว่าปกติสาเหตุที่กระดูกคนแก่ผุบางไปนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีเหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่น ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะขาดฮอร์โมนเพศจากรังไข่ ผลคือทำให้กระดูกสลายเสื่อมเร็วกว่าปกติ ...