• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ

                                      
  
                             

ท่าเขย่งเท้า
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับอุ้งเท้า ข้อเท้าและน่อง

วิธีปฏิบัติ
1. ยืนกางขาพอเหมาะ บิดปลายเท้าออกนอก รูปที่1
2. เขย่งเท้าโดยยกส้นขึ้น พร้อมกับชูแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะเพื่อช่วยการทรงตัว รูปที่ 2 (ทำซ้ำ)
3. ยืนในท่าปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าต่อไป แล้วเขย่ง รูปที่ 3 (ทำซ้ำ)
4. ต่อไปยืนในท่าปลายเท้าชี้เข้าในแล้วเขย่งรูปที่ 4 (ทำซ้ำ)

ท่ายกมือขึ้นและก้มลงเอามือแตะพื้น
เพื่อยืดกล้ามเนื้อตลอดทั้งตัว

วิธีปฏิบัติ
ยืนกางขาเล็กน้อย ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ นับ 1-4 ในขณะเดียวกันก็ค่อยยืดตัวและแขนขึ้นเรื่อยๆ รูปที่ 5 (ทำซ้ำ)

                                                  
 

ยกมือขึ้นและลงเอามือแตะพื้น (ต่อ)

วิธีปฏิบัติ

ก้มตัวลงเอามือแตะพื้น โดยงอบริเวณเอวและเข่างอเล็กน้อย
นับ 1-4 ในขณะที่ก้มตัวลงเรื่อยๆ อย่าหักโหมหรือรุนแรง รูปที่ 6 (ทำซ้ำ)

                                                    
 

ท่ายืนกระโดดน้ำ
เพื่อฝึกการทรงตัวให้ดีขึ้น

วิธีปฏิบัติ
ยืนแยกเท้าเล็กน้อย แขนแนบลำตัว เขย่งปลายเท้า ยกแขนไปข้างหน้า ให้ขนานกับพื้น คว่ำมือ นิ่งในท่านี้นับ 1 ถึง 10 ทำซ้ำอีกครั้ง รูปที่ 7
เมื่อการทรงตัวดีขึ้น ให้นับ 1 ถึง 15 หรือมากกว่า
 

                                                    

ท่ายืนขาเดียว

วิธีปฏิบัติ

ยืนแยกเท้าเล็กน้อย มือเท้าสะเอว ศีรษะตั้งตรง
ยกขาข้างหนึ่งขึ้นช้าๆ ให้ฝ่าเท้าแนบขาข้างที่ยืนจนถึงเข่า หยุดนิ่ง นับ 1 ถึง 10 รูปที่ 8 ทำสลับขาอีกข้างหนึ่ง
เมื่อชำนาญแล้ว ให้หลับตาทำซ้ำและนับให้นานขึ้น
 

                                                          


การเดินเป็นเส้นตรง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว ช่วยรักษาท่าทางที่ดี

วิธีปฏิบัติ

โดยวางเท้าข้างหนึ่งอยู่หน้าเท้าอีกข้างหนึ่ง เริ่มเหมือนยืนอยู่บนเส้นตรง ให้ศีรษะตั้งตรง และมองตรงไปข้างหน้า
 

                                                           


กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว รูปที่ 9 เริ่มเดินโดยให้ส้นเท้าของเท้าหลังไปวางตรงปลายเท้าของเท้าหน้า และก้าวต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ
ต่อไป เดินถอยหลัง ให้ปลายนิ้วเท้ามาแตะส้นเท้า เช่นเดียวกัน
พยายามทำโดยวางหนังสือบนศีรษะ

 

ข้อมูลสื่อ

108-023
นิตยสารหมอชาวบ้าน 108
เมษายน 2531
อื่น ๆ