ไขมันในเลือดสูง/ผิดปกติ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  จากการศึกษา InterHeart ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจาก 52 ประเทศ พบว่า คอเลสเตอรอล แอลดีแอลในเลือดที่สูง และ/หรือเอชดีแอลที่ต่ำ เพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย อาจจะมากกว่าเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บุหรี่ และความอ้วน เสียอีกการตรวจไขมันในเลือดผิดปกติ ตรวจหาอะไรเวลาจะตรวจไขมันว่าผิดปกติหรือไม่ มักจะถูกเจาะเลือดส่งไปตรวจระดับไขมันในเลือด 3 ชนิด คือคอเลสเตอรอล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 354 ตุลาคม 2551
  มะนาว (lime) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swingวงศ์ส้มหรือ Rutaceae ชื่ออื่นคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 กันยายน 2550
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรคร้ายสะสมจากการบริโภค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ในปัจจุบันโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง และการสูบบุหรี่ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ โคเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้สร้างเป็นเยื่อบุเซลล์ สร้างเป็นฉนวนหุ้มเส้นประสาท สร้างฮอร์โมนต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 314 กรกฎาคม 2548
  โรคใดบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้ผู้ถาม : สมชาย/น่านผมอายุ ๔๖ ปี น้ำหนัก ๖๕ กิโลกรัม สูง ๑๖๕ เซนติเมตร มีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอ คือผมอยากทราบว่ามีโรคอะไรบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้ เพื่อที่ผมจะได้ปฏิบัติตัวและป้องกันได้ถูกวิธี เพราะเห็นคนที่เป็นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างเลยครับ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับผู้ตอบ : นพ.เขษม์ชัย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 314 มิถุนายน 2548
  กินอย่างไร เมื่อโคเลสเตอรอลในเลือดสูงโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นโรคที่มีคนไทยเป็นกันมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าตนเองกำลังเป็นโรคนี้ เพราะไม่มีอาการแสดงของโรคให้เห็นคนทั่วไปจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะพบก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายและมีการเจาะเลือดตรวจเท่านั้น โดยทั่วไปมักเรียกภาวะที่ร่างกายมีโคเลสเตอรอล ในเลือดสูงนี้ว่า "ไขมันในเลือดสูง" ซึ่งเป็นการเรียกให้เข้าใจง่าย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 312 เมษายน 2548
  ปัจจุบันประชากรโลกกำลังประสบปัญหาทางสุขภาพสำคัญเกี่ยวกับโรคในกลุ่มที่เรียกว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable chronic diseases) จากการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของประชากรโลก โดยประเมินจากดัชนีภาระโรค ทั้งในแง่การตายก่อนวัยอันควร และภาระของการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประเทศในการดูแลและรักษาโดยรวมแล้วพบว่า สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลก ยังคงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 310 กุมภาพันธ์ 2548
  หมอจำนวนมากทั่วโลกเชื่อว่า การใช้ยาลดไขมันในเลือดที่ชื่อว่า "statins" ปลอดภัยกว่ายาลดไข้อย่างแอสไพริน แอสไพรินมีผลข้างเคียงทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แต่แอสไพรินยังคงเป็นยาลดไข้ที่ได้ผลดีมากและยังใช้รักษาโรคอีกบางชนิด) ทำให้โฆษณากัน ในสื่อต่างๆ มากมาย ว่าเป็นยาวิเศษ ใช้ป้องกันโรคหัวใจได้ โดยเฉพาะแพทย์รักษาโรคหัวใจที่พากันเห็นพ้องต้องกันว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 309 มกราคม 2548
  ความดันเลือดสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเฉลี่ยแล้ว ทุกๆ ๕ คนจะมีผู้ที่เป็นโรคความ ดันเลือดสูง ๑ คน อายุยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคความ ดันเลือดสูงมากขึ้นตาม ดังนั้น ผู้ที่อายุมากกว่า ๓๕ ปี ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง ถ้าความดันเลือดเฉลี่ยจากการวัดหลายๆ ครั้งในเวลา ๑-๒ สัปดาห์ เกินกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ก็ถือว่าเป็นโรคความ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 303 กรกฎาคม 2547
  มหันตภัยเบาหวานคุณนิยม อยู่ในวัย30 ปีกว่าๆ เป็นผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในระยะหลังคุณนิยมรู้สึกตนเองมีอาการหิวบ่อย หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะมากน้ำหนักตัวลดลง เหนื่อยอ่อนเพลียง่าย เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หลังทราบอาการแพทย์ให้ตรวจเลือดพบว่าน้ำตาลในเลือดสูง200 มก./ดล. คุณหมอบอกว่าคุณนิยมเป็นเบาหวาน คุณพ่อของคุณนิยมก็เป็นเบาหวานเมื่อตอนอายุประมาณ40ปีกว่าๆ ...