ถุงลมปอดโป่งพอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  วันที่31 พฤษภาคม เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" ฉบับนี้จึงขอเขียนถึงโรคถุงลมปอดโป่งพอง ซึ่งเกิดจากพิษภัยของบุหรี่ สร้างความทุกข์ทรมานอย่างเรื้อรังแก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายอีกหลายๆ ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็งต่างๆ (เช่น มะเร็งปอด ช่องปาก กล่องเสียง ผิวหนัง เต้านม กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น)♦ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 252 เมษายน 2543
  โรคปอดจากการสูบบุหรี่ผู้ถามอุษา/แพร่โรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ต้องใช้ยาหรือรักษาอย่างไรให้หายขาดดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนปรึกษา คุณหมอดังนี้ค่ะสามีของดิฉันอายุ ๔๕ ปี หนัก ๕๕ กิโลกรัม สูง ๑๖๕ เซนติเมตร สูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น ตอนนี้สามีของดิฉันเป็นโรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่ดิฉันสังเกตว่าตั้งแต่เขาเลิกสูบบุหรี่ จะเป็นไข้หวัด หรือโรคอื่นๆ ได้ง่ายเช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 251 มีนาคม 2543
  โรคปอดจากการสูบบุหรี่ผู้ถาม อรชร/แพร่เป็นโรคปอดจากการสูบบุหรี่ ต้องใช้ยาอะไรบ้าง จะดูแลและรักษาได้อย่างไรดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนปรึกษา คุณหมอดังนี้ค่ะมารดาของดิฉันอายุ ๖๓ ปี เป็นถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ตอนนี้เลิกสูบบุหรี่แล้ว ได้รับยาอย่างสม่ำเสมอจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง คือ Aminophylline 1x3 pc และ Terbutaline 1/2x3 pc (เดิมใช้ Salbutamol 1x3 pc) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 191 มีนาคม 2538
  ผู้หญิงกับบุหรี่ความงามกับควันพิษบุหรี่มีพิษภัยต่อผู้สูบอย่างไรนั้น เกือบทุกคนในสังคมตระหนักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่คุณทราบมั้ยว่า ร้อยละ 70 ของเด็กอายุต่ำกว่า1 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม มาจากครอบครัวที่พ่อแม่สูบบุหรี่ คุณทราบมั้ยว่าองค์การยูนิเซฟได้คาดคะเนว่า ถ้าผู้หญิงทุกคนในประเทศที่พัฒนาแล้วหยุดสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ จะมีผลให้อัตราการตายของทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 161 กันยายน 2535
  ถุงลมปอดโป่งพองข้อน่ารู้1. ถุงลมปอด (alveoli) เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนปลายสุดของปอด มีลักษณะเป็นถุงอากาศเล็กๆ อยู่ต่อกับหลอดลมฝอยแขนงต่างๆ นับจำนวนเป็นล้านๆ ถุง (เปรียบเหมือนใบไม้ที่เกาะติดอยู่กับปลายของกิ่งไม้กิ่งต่างๆ) และโดยรอบของถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มถุงลมปอดจึงเป็นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศ กล่าวคือ ก๊าซออกซิเจน (อากาศดี) ที่มากับลมหายใจเข้าเมื่อเข้ามาอยู่ในถุงลม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 129 มกราคม 2533
  บุหรี่กับมะเร็งปอด น่ากลัวกว่าที่คุณคิดบุหรี่กับมะเร็งดูเหมือนเป็นของคู่กันที่แยกไม่ออก เกือบทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปอด แต่คนไทยกว่า 10 ล้านคนก็ยังสูบบุหรี่ต่อไป เมื่อถามนักสูบบุหรี่หลายๆ คนว่าไม่กลัวเป็นมะเร็งหรือ ก็มักจะได้คำตอบว่า สูบมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นสักที หรือไม่ก็ สูบแค่วันละมวนสองมวนไม่เป็นหรอกศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ลิ่มศิลา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 71 มีนาคม 2528
  การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของท่านควันยาสูบมีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ ทาร์ (ถ่าน) นิโคติน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทาร์ คือส่วนผสมของสารเข้มข้นหลายประเภท ที่เกาะตัวกันเหนียวมีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อมอยู่ในปอด นิโคตินคือยาเสพย์ติดชนิดหนึ่งซึ่งปอดดูดซึมได้ และมีปฏิกิริยาต่อระบบประสาทโดยตรง ส่วนคาร์บอนมอนนอกไซด์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 34 กุมภาพันธ์ 2525
  äโรคมะเร็ง มีความสำคัญต่อคนไทยปัจจุบันหรือไม่ ?น่าจะถือว่าโรคมะเร็งมีความสำคัญในระดับชาติสำหรับคนไทยปัจจุบัน เพราะจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขครั้งสุดท้าย ประจำปี 2522 ปรากฏว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการตายอันดับ 3 ของคนไทยทั้งประเทศäมะเร็งปอดพบได้บ่อยหรือไม่ ?ถ้าแบ่งผู้ป่วยตามเพศ ปรากฏว่าโรคมะเร็งปอดพบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้ชายไทย (รองจากมะเร็งตับ) และเป็นอันดับ 8 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 29 กันยายน 2524
  โรคถุงลมโป่งพองหรือปอดโป่งนั้น ส่วนใหญ่เกิดเพราะ มีการระคายของหลอดลมอยู่เป็นเวลานานๆ ทำให้ผนังหลอดลมหนาและตีบ ลมออกไม่สะดวก ทำให้ถุงลมโป่งพองออก ตัวระคายที่สำคัญ คือ บุหรี่ ฝุ่น ควัน สิ่งอื่นๆ มีบทบาทน้อย คนสูบบุหรี่ 20-30 มวน ต่อวัน นาน 20-30 ปี นอกจากมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดแล้ว ยังมีโอกาสเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้มากอีกด้วย คุณลุงอายุมากจึงพบว่าเป็นโรคนี้มากกว่าคุณป้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 12 เมษายน 2523
  บุหรี่ : ยาพิษที่ทำให้ตายผ่อนส่งการซื้อบุหรี่สูบนั้นเอาเงินไปโยนทิ้งน้ำเสียยังดีกว่ามนุษย์เรานิยมการสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตบุหรี่ทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง สามารถขายบุหรี่ได้เป็นร้อยเป็นพันล้านบาท ในเวลาเดียวกัน ...