• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บุหรี่ให้อะไรแก่คุณ

   

 
 

การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของท่าน

ควันยาสูบมีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ ทาร์ (ถ่าน) นิโคติน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทาร์ คือส่วนผสมของสารเข้มข้นหลายประเภท ที่เกาะตัวกันเหนียวมีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อมอยู่ในปอด นิโคตินคือยาเสพย์ติดชนิดหนึ่งซึ่งปอดดูดซึมได้ และมีปฏิกิริยาต่อระบบประสาทโดยตรง ส่วนคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง

ลองหันมาดูนักสูบขนาดปานกลางกันก่อน คือผู้ที่สูบประมาณ 15 ถึง 20 มวนต่อวัน เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบเลย โอกาสที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปอด คอหรือปากมีมากว่า 14 เท่า ด้วยโรคมะเร็งในหลอดลม 4 เท่า โรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ 2 เท่า และจากโรคหัวใจวายอีก 2 เท่าเช่นกัน
นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอมลมอักเสบเรื้อรัง และโรคถุงลมพอง และโรคปอดเรื้อรัง เหล่านี้ยังเพิ่มอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวมและหัวใจล้มเหลว การสูบบุหรี่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการเสี่ยงต่อผลข้างเคียงจากการกินยาคุมกำเนิดสูงกว่าหญิงทั่วไป (ซึ่งปกติพบได้น้อยมาก) หญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่ 15-20 มวนต่อวัน มีโอกาสแท้งลูกได้มากกว่าหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า และโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดก็สูงมาก ซึ่งหมายความว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำในช่วงหลังคลอด อัตราการตายของเด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่นั้นสูงกว่าอัตราของเด็กที่เกิดจากแม่ซึ่งไม่สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า “ผู้สูบบุหรี่จำยอม” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องพลอยสูดเอาอากาศเสียจากบุหรี่เข้าไป ได้เพิ่มอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในปอดของกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่

บุหรี่บางยี่ห้อมีปริมาณทาร์และนิโคตินน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่บุหรี่ที่ “ปลอดภัย”
จริง ๆนั้นหาไม่ได้และการที่จะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ที่อ่อนกว่าก็ไม่ได้ช่วยเสมอไป เพราะผู้ที่สูบจัดอยู่แล้วย่อมหาทางปรับนิสัยการสูบได้ เช่นอาจจะดูดนานกว่าก่อน จุดบ่อยครั้งขึ้น และสูดเข้าไปลึกกว่าเดิม

 

ข้อมูลสื่อ

71-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 71
มีนาคม 2528
อื่น ๆ