ไตวาย

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 387 มกราคม 2554
  ภาวะไตวาย หมายถึง ภาวะที่เนื้อไตทั้ง ๒ ข้างถูกทำลายจนทำงานไม่ได้หรือได้น้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำและของเสียไม่ถูกขับออกมา จึงเกิดการคั่งจนเป็นพิษต่อร่างกาย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อดุลของสารเกลือแร่ (อิเล็กโทรไลต์) และความเป็นกรดด่างในเลือด รวมทั้งเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนบางชนิดที่ไตสร้าง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นำไปสู่ความผิดปกติของอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกายภาวะไตวายสามารถแบ่งเป็น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  หน่วยไต (glomerulus) เป็นหน่วยเล็กๆ ที่กระจายอยู่ในเนื้อไต ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑ ล้านหน่วยในไตแต่ละข้าง ทำหน้าที่กรองน้ำและของเสียออกมาเป็นปัสสาวะ หากเกิดการอักเสบ ร่างกายก็ขับปัสสาวะออกได้น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  อวัยวะสำคัญที่เรียกว่าไตไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากของร่างกาย มีหน้าที่หลักคือคอยกำจัดของเสียต่างๆ ที่ละลายอยู่ในเลือด โดยการกรองและขับทิ้งในรูปของน้ำปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ต่างๆ ของร่างกาย ช่วยควบคุมปริมาณน้ำและความดันโลหิต และยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงอีกด้วยไตเป็นอวัยวะที่ฝังตัวอยู่ในช่องท้องด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวาของกระดูกสันหลัง โดยมีหลอดเลือดขนาดใหญ่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  "ฉันและสามี เดินทางไปกราบหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ วัดภูเขาทอง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ท่านมีเมตตามาก ท่านว่า เป็นโรคไตรึ เรื่องไตเรื่องเล็ก ใจซิเรื่องใหญ่..."นี่คือข้อความตอนหนึ่งในหนังสือชื่อ "ช่วยหน่อยเปลี่ยนไต : บันทึกเหนือทุกข์เหนือสุข" ซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวการเอาชนะโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ของหญิงแกร่งผู้อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 356 ธันวาคม 2551
  ปัจจุบัน ผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับสิทธิเพิ่มเติมในการบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation หรือ KT การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis หรือ HD) และล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หรือ CAPD ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 355 พฤศจิกายน 2551
  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองTip : การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หรือ CAPD) เป็นวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสามารถทำได้ด้วยตนเอง และในช่วงเวลาที่น้ำยาอยู่ในช่องท้องสามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพบแพทย์บ่อยครั้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ตอนที่แล้วได้เล่าถึงลักษณะอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความรู้สึกของตนเองต่อคนรอบข้าง จนกระทั่งหันมาพึ่งธรรมะ ซึ่งเป็นตอนจบของเรื่อง “ชีวิตเป็นสุขได้แม้ไตวาย”ก่อนที่จะป่วยเป็นคนเที่ยวเก่งที่สุดในบรรดาพี่ๆ ผู้หญิงด้วยกัน หลังจากป่วยแล้วก็ต้องแสดงละครโดยการให้ผู้อื่นรู้ว่าไม่ได้มีเงินไว้รักษาตัวอย่างเดียว ยังมีเงินไว้เที่ยวด้วย นั่นคือนั่งเครื่องบินไปเที่ยวทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ฉบับที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการรู้จักกินเพื่อชะลอความเสื่อมของไตให้ได้นานที่สุด แต่ถ้าเราได้พยายามดูแลรักษาร่างกายด้วยการควบคุมอาหารและการให้ยาอย่างถึงที่สุด แต่ก็ยังไม่ได้ผลจนกระทั่งไตหมดสภาพการทำงาน ไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้แล้ว การรักษาในขั้นต่อไปคือการล้างไต หรือการผ่าตัดเปลี่ยนไต ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  เมื่อได้เห็นชื่อเรื่อง"ชีวิตเป็นสุขได้ แม้ไตวาย"นี้ ผู้อ่านอาจสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ทุกวันนี้ใครได้ยินคำว่า ‘โรคไต ’ ก็เหมาเอาว่าเท่ากับ ‘โรคตาย’ เลยทีเดียว ทั้งๆ ที่โรคไตนั้นมีมากมายหลายชนิดบางชนิดไม่ต้องให้การรักษาด้วยยา เพียงแต่รู้จักและเข้าใจอาการของโรค ไม่ไปทำอะไรที่เป็นการซ้ำเติมให้อาการของโรคมากขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  หน้าที่หลักของไตคือการกรองของเสียจากเลือดและขับถ่ายออกทางปัสสาวะ รวมทั้งรักษาดุลของน้ำ เกลือแร่และความเป็นกรดด่างของเลือด ปัจจุบันเรามักได้ยินคนรอบข้างพูดถึงโรคไตอยู่เสมอๆ ซึ่งขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านแต่ต้นเรื่องว่าโรคไตเรื้อรังที่กำลังพูดถึงในฉบับนี้ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคไตเรื้อรัง ...